ABDULLAH SEVİMÇOK SİVİL TOPLUM VE İNOVASYON MERKEZLERİ
SALON TAHSİSİ BAŞVURU FORMU
Başvuru Tarihi
Salon Adı
Etkinlik Başlama Tarih ve Saati
Etkinlik Bitiş Tarih ve Saati
Talep Eden Kurum/Kuruluş/Dernek/Kişi
Etkinliği Gerçekleştirecek Kurum/Kuruluş/Dernek/Kişi
Etkinlik Türü (Eğitim,Seminer, Konferans, Çalıştay, Dernek Etkinliği vb.)
Etkinlik Adı
Etkinlik İçeriği
Etkinlik Katılımcı Sayısı
Teknik DestekEvet Hayır
Yanıtınız Evet İse İstediğiniz Desteği Belirtiniz
Adı Soyadı (Etkinlik Sorumlusu)
Telefon
E-Posta
Not: Salon Tahsisi Başvuru Formu etkinlik tarihinden en az 15 gün önce eksiksiz olarak doldurulup, üst yazıyla beraber ASSİM yönetimine gönderilmelidir.
Güvenlik kodu: